GODT LEDERSKAB
HANDLER OM MODET TIL
AT VÆRE SIG SELV

SELVVÆRDSBASERET LEDELSE

Godt lederskab handler om modet til at være sig selv

Nyberg Group arbejder ud fra tanken om selvværdsbaseret ledelse, hvor godt selvværd, anerkendelse, begejstring og involvering er vigtige elementer i den menneskelige værktøjskasse. Derfor leder vi især efter autentisitet og kigger på menneskers mod og evne til at reflektere og se sig selv i øjnene.

At lede og motivere andre til at arbejde mod et fælles mål kræver både personligt selvværd og faglig selvtillid. I arbejdet med at rekruttere det autentiske menneske udforsker vi faglighed og mellemmenneskelige kompetencer ud fra en dybere viden om forskellen mellem selvtillid og selvværd.

Vi ridser derfor ikke kun i overfladen, men har udarbejdet et unikt arbejdsgrundlag, der går dybere ind bag facaden i målet om at finde de bedste ressourcer. Virksomheden bliver derfor præsenteret for kandidater, der både opfylder de ønskede faglige kvalifikationer samt besidder en høj grad af empatiske og mellemmenneskelige kompetencer.

Trae_512279072_red

FORSKELLEN PÅ SELVVÆRD OG SELVTILLID

Selvværd og selvtillid kan metaforisk forklares som et træ, hvor kronen og stammen er det, vi viser andre – altså vores adfærd, evner, færdigheder – parametre, der afspejler vores selvtillid.

Rodnettet er det, vi rummer som mennesker, vores overbevisninger, værdier, mål og drømme – parametre, der afspejler selvværdet. Hvis ikke selvværdet er sundt og godt forankret, har det svært ved at modstå presset og kan vælte i stormvejr.

Er det billede eller den adfærd, den enkelte viser, også det, andre opfatter? Tør kandidaten/lederen være autentisk og vise det sande billede af sin personlighed?

Ledere har oftest masser af selvtillid, erhvervet på handelshøjskolerne og MBA–uddannelserne, hvor undervisningen er målrettet mod resultatfokuseret læring.

Selvværdsbaseret ledelse er vejen til sikker bundlinjeeffekt! Det, der for blot et par år siden lød som en gang fjern, langhåret og tidskrævende føleri, er blevet virkelighed i lederudvikling anno 2018.

En leder skal både kunne lede fagligheden og følsomheden, idet fagligheden bæres i selvtilliden, imens følsomheden bæres i selvværdet. Lederen skal beherske balancen mellem at have selvtillid og leve i selvværd.

Mennesker, der har det godt med sig selv, skaber gode relationer til andre og gode resultater i deres arbejde. Mennesker, som ved, hvad de vil og ikke vil, har lettere ved at blive hørt. Et højt selvværd støtter os i pressede jobsituationer, hvor der let opstår konflikter. For at kunne løse dem ud fra en vinder–vinder holdning skal vi kende vores egne adfærdsmønstre og vide, hvordan vi kan påvirke vores egen opfattelse af tingene.