ETIK OG KVALITET

Enhver kunde har krav på indlevelse i og forståelse for netop deres forhold. Vi lægger derfor stor vægt på at bidrage professionelt til at identificere problemstillingerne og komme med løsningsforslag, der matcher netop de forhold, der gør en forskel.

Diskretion

Vi arbejder naturligvis under diskretionshensyn og betragter gensidig tillid som en naturlig forudsætning for et godt samarbejde. I tæt dialog med vores konsulenter og associerede partnere er det vores kunder, der formulerer vilkårene for samarbejdet, og ud fra korte og præcist beslutningsoplæg med angivelse af konkret opgaveformulering, tidsplan, kritiske succeskriterier og økonomi, aftales det endelige forløb af opgaven.

Omkostningsbevidste

Det er helt fundamentalt for os at være omkostningsbevidste og vi forsøger altid at løse den konkrete opgave på en måde, hvor ressourcer og indsatsområder tilpasses nøje i forhold til vore kunders konkrete behov.

Kvalitetskrav

Høje kvalitetskrav til os selv er helt evident og vi har et klart mål om løbende at forbedre og højne kvaliteten i alle typer af konsulentopgaver. Evaluering af alle opgaver, store såvel som små, indgår derfor som en fast del af vores kvalitetsprogram, og som led heri modtager alle vores kunder et evalueringsskema, der nøje gennemgås og tillægges betydelig vægt i vores interne evalueringsproces.

Certificeret

Sidst men ikke mindst er vi som certificerede medlem af The International Coaching Community (ICC) underlagt ICC’s regler omkring Standards & Ethics – nærmere herom kan findes på deres hjemmeside: www.internationalcoachingcommunity.com