DET SIGER
VORES KUNDER
OM OS

Resenbro + Partners A/S

Resenbro + Partners A/S anvendte Nyberg Group i forbindelse med ansættelse af en ny direktør til reklamebureauet. Vores samarbejde med Nyberg Group forløb fortrinligt og til vores fulde tilfredshed, og jeg kan absolut anbefale Nyberg Group. Vi har fået ansat den helt rette person til jobbet.

Hasse Resenbro, adm. direktør

Vi var igennem en udbytterig analysefase i samarbejde med Nyberg Group, hvor jeg selv og to nøglemedarbejdere gennemgik en 360-graders test. På den måde fik vi et indtryk af, hvilken profil der ville passe ind i vores bureau og i selve bureauverdenen.

Sideløbende havde vi selv gjort os mange tanker om, hvad jobbet indebar og hvilken type person, der matchede vores virksomhed, så på den baggrund udarbejdede vi selv kravspecifikationen til jobbet, ligesom det i kraft af vores arbejdsområde var nærliggende selv at udarbejde stillingsannoncen.

Vi varetog også selv udskillelsen blandt alle ansøgerne, og blandt mange kvalificerede stod vi til sidst med et stærkt kandidatfelt. Og herfra oplevede vi fordelen ved at arbejde sammen med Nyberg Group.

Nyberg Group testede de tilbageværende kandidater, og vi fik resultaterne præsenteret på en måde, der gav en god indsigt i de enkelte kandidaters adfærd og deres måde at arbejde på, ligesom testen viste hvilke områder, den enkelte kunne udvikle sig på.

Nyberg Group var til stede ved vores samtaler med kandidaterne, og alle samtaler forløb på en aldeles professionel facon og i en god og uhøjtidelig atmosfære.

Når man som virksomhed anvender ekstern konsulentbistand til netop rekruttering, er det vigtigt, at den pågældende samarbejdspartner også formår at repræsentere ens virksomhed. Min oplevelse af Nyberg Group var, at forløbet blev gennemført med en høj grad af empati – til gavn for begge parter. Nyberg Group fremviste en udpræget og markant forståelse for menneskers forskelligheder, ligesom Nyberg Group er meget bevidste om og dygtige til opfølgning.

Vi har gennem mange år besat en bred vifte af forskellige stillinger og dermed fået et vist indblik i, hvordan processen kan forløbe. Denne gang valgte vi at arbejde sammen med Nyberg Group, og jeg kan kun understrege min positive oplevelse af forløbet.

D/S TORM

D/S TORM anvendte Nyberg Group til rekruttering af koncernens nye HR-direktør – en meget synlig stilling i koncernen. Forløbet blev gennemført topprofessionelt og til vores fulde tilfredshed, og jeg kan kun anbefale Nyberg Group. Vi har fået ansat den helt rette person til jobbet.

Klaus Kjærulff, Bestyrelsesformand, tidligere CEO

Nyberg Group gennemførte indledningsvist en meget grundig foranalyse sideløbende med at de foretog et stort researcharbejde hos TORM for at få en dybere forståelse af kulturen og værdierne i netop vores virksomhed. Den viden og indsigt brugte Nyberg Group målrettet i hele processen.

Allerede ved udarbejdelsen af stillingsannoncen var Nyberg Group topprofessionelle, og resultatet udeblev heller ikke. Det første felt af ansøgere var imponerende stort – og der var tale om mange højt kvalificerede kandidater.

Som virksomhed var vi helt trygge ved at overlade analyse, test, referencetagning og præsentation til Nyberg Group, der i øvrigt arbejdede ud fra en stram og snorlige tidsplan, som blev overholdt i hele forløbet. Vi skulle således kun koncentrere os om den egentlige kandidatpræsentation.

Da det gjaldt den endelige udvælgelse, havde Nyberg Group planlagt et intenst assessmentforløb. Her fik spidskandidaterne og nøglepersoner i TORM mulighed for at komme tættere på hinanden, og alle kandidater var tillige blevet bedt om at løse en konkret opgave, som blev præsenteret i ’finalen’. Det var intenst, men forløbet blev gennemført meget professionelt. Det er mit indtryk, at alle kandidater oplevede en både professionel og uhøjtidelig stemning.

I TORM oplevede vi, at forventninger og værdier blev korrekt afstemt både hos kandidater og hos nøglepersoner her i virksomheden, og de faglige forudsætninger hos kandidaterne var altid vurderet korrekt.

Hos TORM besætter vi mange stillinger på alle niveauer, og vi har selvfølgelig oparbejdet en stor erfaring på området, og jeg kan kun understrege min positive oplevelse af Nyberg Group. Efter den vellykkede proces stod vi faktisk med yderligere en ubesat HR-stilling – og den udfordring løste Nyberg Group også på glimrende vis.

En professionel proces, der blev styret sikkert i land.

CYBERCRYPT

Vores udfordring var at tiltrække og ansætte en navngiven person, som vi allerede vidste havde de helt unikke kvalifikationer, der er nødvendige for at levere de meget komplekse kunde- og udviklingsopgaver, som vores virksomhed specialiserer sig i.

Peter Jerry Sørensen, Chairman & Chief Operating Officer

Vi diskuterede, hvordan vi skulle løse denne opgave bedst, og vurderede, om vi selv skulle tage kontakt til personen, eller om vi skulle benytte os af et professionelt headhunterfirma. Vi valgte headhunterfirmaet og talte med flere forskellige både internationale og lokale før vores valg – nemlig Jens Ulrik Olsen fra Nyberg Group.

Opgaven døbte vi ”Sniper Mission”, og vi begrunder valget af Nyberg Group med følgende:

1. Jens Ulrik Olsen har mange års erfaring som headhunter og er specialist i at tiltrække, udvælge og ansætte mennesker.
2. Nyberg Group har i deres økonomiske model et incentive i forhold til at levere i tråd med forventningen.
3. Det er en neutral henvendelse, dvs. at kandidaten ikke umiddelbart får kendskab til virksomheden før sent i processen.
4. Kontakt fra en headhunter kan virke attraktiv og inspirerende.
5. Nyberg Group har udviklet, testet og forfinet metoder, der øger sandsynligheden for at levere på opgaven, og endelig:
6. Kandidaten kan tale frit og fortroligt med Jens Ulrik Olsen om sin egen situation, ønsker og krav, løn m.m.

Det er med stor tilfredshed, at vi kan sige, at vores ”Sniper Mission” lykkedes. Vi er overbeviste om, at Jens Ulrik Olsen gjorde en stor forskel i processen med at få kandidaten om bord. Vi kan derfor uden tøven anbefale Jens Ulrik Olsen og Nyberg Group til andre virksomheder med lignende udfordringer og headhunteropgaver.

Safmarine – en del af A.P. Møller-Mærsk A/S

Hele rekrutteringsforløbet formede sig umådeligt professionelt , så jeg var ikke i tvivl om, at Henrik Nyberg skulle fungere som min sparringspartner og coach, da jeg vendte hjem til Danmark efter 10 år i USA. Og jeg har ved selvsyn konstateret, at coaching hos Nyberg Group håndteres præcist lige så professionelt som deres rekruttering.

Jens Viggo Jensen, General Manager

Når man som jeg har tilbragt en årrække uden for landets grænser, kan det være gavnligt – både på det professionelle plan og på det personlige plan – at få klarlagt sine styrker og svagheder og samtidig få sat ord på, i hvilken retning man ønsker at bevæge sig fremover.

Når jeg ser tilbage på mit coachingforløb, søgte jeg i starten nok mere en mentor end en coach. Men hér trådte Henrik Nybergs professionalisme til, idet han gjorde opmærksom på, at der i så fald var tale om et helt andet forløb, og at det var vigtigt, at jeg holdt fast i coaching-tanken, hvor jeg selv skulle nå frem til, hvad der var optimalt for min person.

Jeg var igennem en proces, hvor jeg fik kortlagt mine kerneværdier ud fra både et privat og et arbejdsmæssigt perspektiv. Henrik Nyberg var fænomenal til at stille netop de spørgsmål, der gjorde, at alle mine tanker blev sat på overarbejde, og jeg var altid fyldt med energi og entusiasme, når jeg gik fra en coaching session.

Jeg havde naturligvis også store og konkrete forventninger til udbyttet af coachingforløbet, og jeg må sige, at jeg til fulde har fået indfriet forventningerne. Jeg oplever, at jeg er blevet væsentlig mere målrettet og knivskarp i min stillingtagen til de forhold og de processer, jeg møder i mit job. Jeg er også blevet væsentligt mere direkte og konstruktiv i forhold til min egen ledelse, og samtidig er de overvældende udfordringer, som kan præge Business Development Management, omsat til kreativ optimisme. Mine professionelle handlinger er så at sige blevet optimeret markant.

Forløbet hos Henrik Nyberg har været karakteriseret ved en høj grad af struktur og effektivitet. Nyberg er lynhurtig til at se, hvor der skal sættes ind, og han er samtidig god til at opfange signaler og lytte. Han er også i besiddelse af et stort modelapparat, som han bringer i spil, når der er behov for det. Jeg oplevede brugen af modeller som noget positivt, og de var med til at gøre mig i stand til at forstå min egen situation bedre.

Jeg kan absolut anbefale Nyberg Groups Executive Coachingforløb og bestemt også Henrik Nyberg personligt. Og jeg har rent faktisk allerede anbefalet Nyberg Group til flere i mit netværk.

Københavns Universitet

Et executive coachingforløb hos Nyberg Group gav mig en dyb, givende og meget brugbar indsigt i mig selv. En indsigt , som i høj grad vil gavne mig i mit job som vicedirektør på Københavns Universitet. Mit samarbejde med Nyberg Group – og min coach, Henrik Nyberg især, forløb meget professionelt og t il min fulde tilfredshed. Jeg har fået det maksimale ud af mit coachingforløb og vil på den baggrund varmt anbefale Henrik Nyberg og Nyberg Group.

Antonino Castrone, Vicedirektør, Koncern-økonomi

Mit coachingprogram løb over seks måneder. Jeg var igennem en interessant og udbytterig indledende fase, hvor jeg selv og med input fra syv af mine nærmeste medarbejdere gennemgik en 360-graders profilanalyse. Analysen var med til at give et klart billede af, hvad der kendetegner mig som person og dermed også min ledelsesprofil. Jeg blev ligeledes fra starten guidet gennem en målsætningsproces for coachingforløbet. For mig blev målsætningen en blanding af mål for såvel mit professionelle liv som mit privatliv.

Jeg er fra naturens hånd forholdsvis introvert, og mit helt overordnede mål var derfor at opnå en mere synlig og udadvendt ledelsesstil. Som leder for en organisation med 130 medarbejdere er det naturligvis af vital betydning.

Under processen arbejdede jeg bl.a. meget med Nyberg Group’s værdi-hjul. Det er et værktøj, som hjælper til med at få skabt overblik over éns grundlæggende værdier – både i forhold til éns person og i forhold til karriere og job. Jeg nåede frem til, at nogle af mine vigtigste værdier var min familie, karrieremæssige udfordringer, fysisk og mental balance osv. I min optik var værdi-hjulet et fremragende værktøj, der medvirkede til at skabe klarhed samt større indsigt og sørgede for den berømte røde tråd gennem hele forløbet.

Et coachingforløb er jo en række samtaler, hvor man åbner sig for et andet menneske. Det er et forløb, hvor meget afhænger af coachens evne til at stille de helt rigtige spørgsmål. Det gjorde Henrik. Jeg gik altid fra vores sessions med ny indsigt og nye iagttagelser, jeg skulle reflektere over. Det har også været vigtigt for processen, at der var en god kemi mellem mig og min coach. Det opleves meget positivt, når der er plads til, at der kan tales om løst og fast før eller efter en coachingsession.

Et andet interessant aspekt for mig var, at jeg faktisk selv tidligere har været igennem et kort coach uddannelsesforløb. Det betød jo, at jeg selv havde en række ideer til, hvordan forløbet skulle tage form – og igen: Der blev lyttet meget til mine tanker og ønsker.

Efter mit coachingforløb er jeg fokuseret på at være mere synlig, og jeg arbejder med synligheden hver dag. Det er naturligvis en løbende proces, hvor der løbende sker små forbedringer, og det er positivt at opleve og mærke. Jeg forventer, at coachingforløbet vil være med til at skærpe mit lederskab – til gavn for mine medarbejdere og i sidste ende for KU.

Med dette håber jeg, at have inspireret andre til at gå ind i coachingforløb, og jeg kan som nævnt varmt anbefale Henrik Nyberg og Nyberg Group.