UDVIKLING AF STÆRKE,
AUTENTISKE LEDERE

Coaching er en ligevægtig samtale mellem coachee og coach, baseret på gensidig tillid og fælles forpligtigelse. Hos Nyberg Group bruger vi samtale- og spørgeteknikker, feedback og selvobservationsopgaver til at identificere relevante udfordringer og mål.

Coachen er en sparringspartner i processen mod at udvikle nye adfærdsmønstre og specifikke handlingsplaner og fungerer som support i implementering af overordnede mål.

Nyberg Group er en effektiv sparringspartner, som udvikler autentiske ledere, der:

• Kan forbedre strategien og accelerere lederskab.

• Kan identificere årsag / virkning på de ressourcer, der latent venter på at blive frigjort i virksomheden.

• Bliver klar på egne værdier og få dem sat i kontekst af virksomhedens.

• Bliver tydelig og refleksiv på egen ledelsesstil og -rolle.

• Bliver afklaret omkring eget ambitionsniveau, nuværende som fremtidigt og blive bevidst om grundlæggende motivationsfaktor.

Nyberg Group arbejder med én til én coaching, hvor coachee og coach mødes i ca. 1 time pr. gang. Coaching foregår normalt hos Nyberg Group, og forløbet vil normalt strække sig over en periode på 3 – 6 mdr.

På oversskriftniveau er et typisk forløb som følger:

• Afstemning af forløb og rolle.

• Formulering af her og nu målsætning og afdækning af værdierne bag målet.

• Identificering af evt. forhindringer i forhold til at nå målet.

• Eventuel justering eller reformulering af målsætning.

• Tjekke om de nødvendige ressourcer og commitment er til stede.

• Handlingsplan.

• Opfølgning på handlingsplanen.

• Evaluering.

Og de resultater, forløbet udmønter sig i, vil ofte være:

• Endnu bedre resultater og dermed øget indtjening til virksomheden. 

• Endnu bedre lederskab, hvilket bl.a. betyder frigørelse af yderligere ressourcer i virksomheden.

• Endnu bedre klarhed omkring sig selv, sit lederskab og den omverden du som leder er en del af.

 

International Coaching Community’s (ICC)

Som medlem af ICC er Nyberg Group forpligtet til at overholde ICC etiske standarder – læs mere her

FORRETNINGSUDVIKLING GENNEM MENNESKER

Den strategiske dagsorden er i konstant bevægelse, hvor vilkår og markedssituation kan forandre sig fra dag til dag. De rigtige ressourcer og justering af interne forhold skal sikre, at ledere og medarbejdere kan navigere, også når der er varsel om orkan.

Har virksomheden en klar viden om hvilke strategiske kompetencer, der kræves her og nu og på sigt? Er nuværende ledere og nøglepersoner klædt godt nok på til fremtidige vækstmål? Kan organisationen håndtere stress? Besidder organisationen de mellemmenneskelige kompetencer, der kan flytte resultatet fra godt til sublimt?

Nyberg Group har siden 2006 hjulpet virksomheder med forretningsudvikling ved at sikre, at både nuværende og fremtidige ressourcer matcher virksomhedens strategi, kultur og vækstkrav. Vores ambition er at være en kompetent og inspirerende samarbejdspartner, som er med til at skabe målbare resultater ved at arbejde med den stærkeste ressource, virksomheden har: Mennesker.

Vores unikke arbejdsgrundlag er den røde tråd i alle vores ydelser – læs mere her